نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج- خيابان هشتم- پ 27 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج- خيابان هشتم- پ 27 2207047