نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی سعادت آباد-خیابان بهزاد- خيابان شهید محمدرضا یعقوبی(8)- پلاک 27- طبقه اول واحد یک تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 سعادت آباد-خیابان بهزاد- خيابان شهید محمدرضا یعقوبی(8)- پلاک 27- طبقه اول واحد یک 2207047