نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا در تاریخ 1392/12/06 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/05/19 حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/07/12 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/06/24 کارمزد متولی
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/06/23 حق الزحمه حسابرس
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/04/04 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/03/17 هزینه متغیر کارمزد ابطال
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/12/07
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/01/16
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/10/10 تغییر نوع صندوق
مجمع مورخ 1398/10/08 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 1398/10/10 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 1398/08/22 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 1398/08/18 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 1398/06/09 تغییرات امیدنامه با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار
مجمع مورخ 1398/06/09 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 1398/08/04 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 97.01.27 تغییرات امیدنامه
(1)مجمع مورخ 01/06/1393 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 02/07/1393 تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 01/06/1393 تغییرات امیدنامه
مجمع تغییرات ترکیب دارایی صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/02/05
تغییر کارمزد حسابرس صندوق
تایید صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1396/07/04
تایید افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری